Hopp til hovedinnhold

Egenerklæringer

Fritzøe Engros AS setter miljøhensynet og sikkerheten til arbeidere i organisasjonen høyt. / Fritzøe Engros AS commits to prioritize environmental matters and ensuring the safety and security of workers within the organisation and amongst suppliers.

(NO) Fritzøe Engros AS søker stadig forbedringer, og gjør det vi kan for å motvirke omsetning av truede treslag, samt forskjellsbehandling, diskriminering og barnearbeid i vår organisasjon og blant våre leverandører.

 

Vårt ansvar er nedfelt i dokumentene "Responsible sourcing policy declaration" og "Vedrørende EU Tømmerforordning (EUTR), forordning (EU) Nr. 995/2010 - Leverandør egenerklæring". Dokumentene kan leses i sin helhet under.

 

 

(EN) Fritzøe Engros AS continously seek improvements within our organization. Fritzøe Engros AS favors stricter sourcing requirements in order to prevent unsustainable wood/tropical woods from reaching the market. We also obligate to counteract discrimination and child labour within our organization and amongst our suppliers.

 

See the attached declarations below; "Responsible sourcing policy declaration" and “Declaration due to EU Timber Regulation (EUTR), Regulation (EU) No. 995/2010 - Supplier Consent Letter”.