Hopp til hovedinnhold

PEFC® er verdens største skogsertifiseringssystem, etablert i 1999. PEFC ble opprinnelig etablert som et Europeisk sertifiseringssystem under navnet Pan European Forest Certification.


Fra 2002 fikk imidlertid systemet økende tilslutning fra land utenfor Europa, og har medlemmer over hele verden
. Bokstavene PEFC er behold, men står nå for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.

PEFC systemet styres av de tekniske dokumentene. De tekniske dokumentene inneholder krav, regler og veiledninger. PEFC Norge har valgt å legge til grunn de internasjonale dokumentene til PEFC Council.