Hopp til hovedinnhold

–Viser at vi tar miljøansvar

Fritzøe Engros er FSC®-sertifisert. Teknisk sjef Jarle Anholt er fornøyd: –Viser at vi er fremoverlent i forhold til miljøet, sier Anholt.

FSC® (Forest Stewardship Council) er en internasjonal organisasjon som fremmer skånsom forvaltning av jordas skogområder. FSC®-sertifiseringen sørger for sporbarhet i trevirket helt fra treet blir hogd til siste veggpanel er montert; via distributør, transportør og frem til sluttbruker.

–Et tydelig signal
Fritzøe Engros ble FSC®-sertifisert i mars 2016, og innehar PEFC-sertifiseringen fra tidligere. I tillegg er Fritzøe Engros medlem av BREEAM-NOR. Teknisk sjef Jarle Anholt er godt fornøyd:

–Kort fortalt innebærer dette at Fritzøe Engros kan levere mer materiale til fremtidens miljøbygg. Gjennom PEFC og FSC®-sertifiseringene sender vi et tydelig signal om at Fritzøe Engros støtter bærekraftig tømmerhogst. FSC®-trevirket er sporbart i henhold til "Chain of Custody", som redegjør for hvor råvarene kommer fra, og som dokumenterer at råvarene er lovlig felt, forklarer Anholt.


Rådgiver for kundene

Som teknisk sjef har Anholt blant ansvar for å sikre det beskrivende ledd enkel tilgang til dokumentasjon, samt å fungere som rådgiver overfor utførende ledd når et byggeprosjekt skal realiseres. Anholts bakgrunn som både prosjekterende og utførende innen bygg gir ham en verdifull forståelse for utfordringer kundene måtte stå overfor:

–Ulike byggeprosjekter stiller ulike krav til dokumentasjon og sporbarhet, og min jobb i Fritzøe Engros er blant annet å bistå kundene med opplysninger om hvilken dokumentasjon som kreves, og ikke minst hva som kan fravikes, forklarer Anholt. 
–Gjennom FSC®-sertifiseringen vil vi også levere mer materiale til prosjekter som krever BREEAM-godkjenning, forteller Anholt.–I forkant

Fritzøe Engros tar også hensyn til anbefalinger gitt av Regnskogfondet.

–Å være en betydelig næringsaktør i et velfungerende land mener jeg gir oss et etisk meransvar i forhold til miljøhensyn og menneskerettigheter. Fritzøe Engros har som mål å ligge i forkant av markedet, og selv om vi merker en økende miljøbevissthet blant våre kunder viser vi gjennom miljøsatsingen vår at vi er framoverlent på dette feltet, sier Anholt.

 

Du kan lese mer om FSC® på WWFs nettsider ved å klikke her.

Oppdatert dokumentasjonsmateriell fra Fritzøe Engros er tilgjengelig her.

 

FSC®-sertifisering
At en virksomhet er FSC®-sertifisert vitner om at den er kvalifisert til å håndtere FSC®-sertifisert trevirke, samt sikre FSC® innsikt og overoppsyn med forvaltningsrutinene til virksomheten. FSC®-sertifikatet viser også at trevirket har sin opprinnelse hos en produsent som følger lokalt lovverk.