Hopp til hovedinnhold

SPON

Sponplater er en fellesbetegnelse for en stor produktgruppe fremstilt ved hjelp av lim, varme og høyt trykk.
Sponplater er en fellesbetegnelse for en stor produktgruppe. Felles for alle disse produktene er at hovedråstoffet består av opphakket trevirke (spon/sagflis) og at de produseres ved hjelp av lim, varme og høyt trykk. Produksjonen av sponplater startet i 1940-årene. Bakgrunnen for produktet var å utnytte biprodukter fra treindustrien. Med tiden har både platekvaliteten og overflatefinishen blitt mye bedre, og i dag leveres det høyverdige platekvaliteter til mange formål. Råstoff Råstoffet til platene består i dag av ca. 80 - 85 % spon fra både bar- og lauvtre. Det produseres spon med forskjellig størrelser. Dekksjiktet (overflatesjiktet) på platene består normalt av små, fine spon/flis slik at en lett kan få en jevn og glatt overflatestruktur. Sjiktet innenfor består lengre, tynne spon som skal gi platen gode fasthets- og stivhetsegenskaper. Platenes midtsjikt består av grovere spon og partikler og har ofte noe lavere densitet. Sponplater limes med (melamin) urea formaldehyd lim. Limmengden tilsvarer ca. 10–12%. Med få unntak produseres norske sponplateprodukter i henhold til formaldehydklasse 1 (P1). Enkelte plateprodukter inneholder også tilsetningsstoffer som for eksempel bedrer fuktegenskapene. Produksjon Spon/flis blir dusjet med lim og fordelt utover en formplate slik at de forskjellige sjiktene blir etablert. Denne matten av spon og lim presses deretter sammen under høyt trykk (ca. 30 kg/cm²) ved en temperatur på 200 – 240° C. Presstiden vil variere med platetykkelsen, men ligger normalt mellom 3 og 6 minutter. Det produseres plater med tykkelse fra 6 mm til over 40 mm. Platenes densitet er avhengig av tykkelse, produksjonsmetode (f.eks. presstrykk) og råstoff. Det produseres plater med densitet fra 450 kg/m³ til 800 kg/m³. Bruksområder - Taktro - Undergolv - Veggkledning - Himlingsplater - Skivekonstruksjoner (tak, vegger) - Stegplate (limte I- og kassebjelker) - Flens (limte bjelker med tynne flenser) - Laskeplater (skjøter, rammehjørner etc.) Materialegenskaper Spesifikasjoner for sponplater er gitt i en serie standarder med betegnelse NS-EN 312: Karakteristiske verdier for de standardiserte materialklassene angis i NS-EN 12369-1 Wood-based panels – Characteristic values for structural design – Part 1: OSB, particleboards and fibreboards. Når sponplater skal benyttes som konstruksjonselementer, skal karakteristiske verdier modifiseres med hensyn til lastvarighetsklasse og klimaklasse (kmod og kdef). Sponplater brukes ikke i klimaklasse 3. Enkelte plateprodukter har også begrensninger i forhold til klimaklasse 2. Kilde: Treteknisk/www.treteknisk.no