Hopp til hovedinnhold

Informasjon i forbindelse med covid-19

Det er nå en uoversiktlig situasjon i markedet, og Fritzøe Engros har foretatt en rekke grep. Denne siden vil oppdateres etter hvert som situasjonen endrer seg.

Sist oppdatert 27.3.2020:

Fritzøe Engros AS tar situasjonen med spredning av COVID-19 meget alvorlig og følger de anbefalinger og retningslinjer som kommer fra myndighetene. I den forbindelse viser vi til vår HANDLINGSPLAN COVID-19 som kan sendes dere hvis ønskelig. Denne ligger også tilgjengelig på vår hjemmeside www.fritzoeengros.no.
Blant tiltakene er:
Alle som kan, har hjemmekontor.
Ingen fysisk kontakt mellom lager- og kontoransatte.
Ingen fysisk kontakt mellom de forskjellige avdelinger (Larvik, Åndalsnes, Drammen).
Ingen besøk fra eksterne gjester og ingen besøk fra oss hos kunder.
Tiltak i lagerekspedisjonene ved mottak av varer for å minke smittefare 
Alle i administrasjon og salg har full tilgang til ERP systemer og telefonsystemer fra hjemmekontor. Ved kontakt med Fritzøe Engros vil dere som kunder således ikke merke noen forskjell.
Leveringssituasjon:
Valuta:
Vi har vært i kontakt med alle våre leverandører vedrørende leveringssituasjon fremover. Pr. i dag virker det som om dette går som normalt. Det er ikke satt noen restriksjoner på godstrafikk (vei/sjø) på grenseoverganger. Hvordan produskjon og transport vil se ut fremover vet vi ikke, men vi følger situasjonen nøye.
Fritzøe Engros AS gjør det vi kan for å sikre normal vareforsyning fremover, og vi vil gjøre de tiltak vi finner nødvendig ut ifra situasjonen.
På kort tid har NOK svekket seg kraftig mot både USD og EURO og hvordan dette utvikler seg vet vi ikke.
Fritzøe Engros AS kjøper alle varer i utenlandsk valuta og prisene vil derfor påvirkes av dette i ukene og månedene som kommer.
Vi ber alle kunder om å være oppmerksomme på dette når det regnes på nye anbud osv.
Hamstring:
Vi har alle sett tendensene til hamstring i dagligvarehandelen og det gjør en krevende situasjon enda vanskeligere.
Fritzøe Engros AS ønsker at alle opprettholder sitt normale kjøpemønster og ønsker at vareflyten skal gå mest mulig normalt.
Dette vil gi oss størst mulighet til å opprettholde god servicegrad til alle faste kunder. Vi vil i dagens situasjon prioritere faste kunder inntil vi har full oversikt over situasjonen fremover.
Vårt mål er å opprettholde en så god servicegrad som mulig for alle samarbeidspartnere og kunder.
Med vennlig hilsen FRITZØE ENGROS AS Espen Randsted

Fritzøe Engros AS tar situasjonen med spredning av COVID-19 meget alvorlig og følger de anbefalinger og retningslinjer som kommer fra myndighetene.

I den forbindelse viser vi til vår HANDLINGSPLAN COVID-19.

 

Blant tiltakene er: 

Alle som kan, har hjemmekontor.

Ingen fysisk kontakt mellom lager- og kontoransatte. 

Ingen fysisk kontakt mellom de forskjellige avdelinger (Larvik, Åndalsnes, Drammen).

Ingen besøk fra eksterne gjester og ingen besøk fra oss hos kunder. 

Tiltak i lagerekspedisjonene ved mottak av varer for å minke smittefare.

 

Alle i administrasjon og salg har full tilgang til ERP-systemer og telefonsystemer fra hjemmekontor. Ved kontakt med Fritzøe Engros vil dere som kunder således ikke merke noen forskjell.

 

Leveringssituasjon:

Vi har vært i kontakt med alle våre leverandører vedrørende leveringssituasjon fremover. Pr. i dag virker det som om dette går som normalt. Det er ikke satt noen restriksjoner på godstrafikk (vei/sjø) på grenseoverganger. Hvordan produskjon og transport vil se ut fremover vet vi ikke, men vi følger situasjonen nøye.

Fritzøe Engros AS gjør det vi kan for å sikre normal vareforsyning fremover, og vi vil gjøre de tiltak vi finner nødvendig ut ifra situasjonen.

 

Valuta:

På kort tid har NOK svekket seg kraftig mot både USD og EURO og hvordan dette utvikler seg vet vi ikke.

Fritzøe Engros AS kjøper alle varer i utenlandsk valuta og prisene vil derfor påvirkes av dette i ukene og månedene som kommer.

Vi ber alle kunder om å være oppmerksomme på dette når det regnes på nye anbud osv.


Hamstring:

Vi har alle sett tendensene til hamstring i dagligvarehandelen og det gjør en krevende situasjon enda vanskeligere. Fritzøe Engros AS ønsker at alle opprettholder sitt normale kjøpemønster og ønsker at vareflyten skal gå mest mulig normalt. Dette vil gi oss størst mulighet til å opprettholde god servicegrad til alle faste kunder. Vi vil i dagens situasjon prioritere faste kunder inntil vi har full oversikt over situasjonen fremover.

Vårt mål er å opprettholde en så god servicegrad som mulig for alle samarbeidspartnere og kunder.Med vennlig hilsen Fritzøe Engros AS

Espen Randsted, administrerende direktør